Postup práce

Spolupráce s HK DŘESTAV s.r.o. krok za krokem

  1. Nezávazná informativní schůzka
  2. Zpracování architektonické studie v 3D formátu
  3. Diskuze a finalizování studie do konečné podoby domu - podklad pro projekt
  4. Závazná kalkulace na základě studie
  5. Smlouva o smlouvě budoucí
  6. Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení
  7. Kalkulace dle projektové dokumentace ke Smlouvě o dílo
  8. Smlouva o dílo
  9. Zahájení realizace stavby po obdržení stavebního povolení a předání staveniště
  10. Dokončení stavby (předání, kolaudace) do 4-5ti měsíců od započetí stavby