Konstrukce domů

OBVODOVÉ PANELY - difuzně uzavřený:

 • Fasáda – akrylátová termoomítka JUB, světlé odstíny
 • Zateplovací systém (polystyren EPS 70 F 180 mm)
 • Sádrovláknitá deska Rigidur 12,5 mm
 • Cinkovaná sloupková konstrukce – KVH 60/140 mm
 • Minerální izolační vlna 140 mm
 • Parotěsná folie 0,1 mm Delta GP
 • Dřevěný rošt – instalační předstěna 40/60 mm KVH
 • minerální izolační vlna 40 mm 
 • Rigistabil 12,5 mm
 • Malba

OBVODOVÉ PANELY – difuzně otevřený:

 • Fasáda – silikonová tenkovrstvá omítka
 • Deska Inthermo 80 mm
 • Cinkovaná konstrukce – KVH 60/200 mm
 • Minerální izolační vlna 200 mm
 • OSB deska 22 mm 4 PD
 • Rošt SM 40/60 mm
 • minerální izolační vlna 40 mm 
 • Rigistabil 12,5 mm
 • Malba

VNITŘNÍ PŘÍČKY:

 • Malba bílá
 • Rigistabil 12,5 mm
 • Cinkovaná sloupková konstrukce 60/100 – 120 mm
 • Minerální izolační vlna 100 mm
 • Rigistabil 12,5 mm
 • Malba bílá

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUNGALOV A PODHLEDY:

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE + podhled:

- sklon 22 stupňů a více

 • Krytina Bramac Classic Protector
 • Kontralatě 40/ 60
 • Latě 40/60
 • Folie
 • Sponkovaný příhradový vazník
 • Minerální izolační vlna 400 mm nebo foukaná izolace
 • PE folie 0,1 mm
 • Dřevěný rošt 30x 100 mm
 • Kovový rošt 60 mm
 • SDK GKB 12,5 mm
 • Malba bílá

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE + podhled:

- sklon do 22 stupňů

 • Krytina RUUKKI MONTEREY
 • Kontralatě 40/60
 • Latě 40/60
 • Folie
 • Sponkovaný příhradový vazník nebo vázaný krov
 • Minerální izolační vlna 400 mm nebo foukaná izolace
 • PE folie 0,1 mm
 • Dřevěný rošt 30x 100 mm
 • Kovový rošt 60 mm
 • SDK GKB 12,5 mm
 • Malba bílá

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE + podhled rovná střecha:

- sklon do 7 stupňů

 • Krytina hydroizolační folie PVC
 • Geotextilie S300
 • Polystyren EPS 100 S 300 mm (+ popřípadě polystyrenové spádové klíny)
 • Samolepící modifikovaný pás Glastek 30
 • OSB 18 mm
 • Dřevěná trámová konstrukce 80 /220 mm
 • Minerální izolační vlna 80 mm
 • PE folie 0,1 mm
 • Kovový rošt 60 mm
 • SDK GKB 12,5 mm
 • Malba bílá

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE PODKROVÍ A PODHLEDY:

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE + podhled:

- sklon 22 stupňů a více

 • Krytina Bramac Classic Protector
 • Kontralatě 40/60
 • Latě 40/60
 • Folie
 • Sponkovaný příhradový vazník nebo krov
 • Minerální izolační vlna 400 mm (vázaný krov) nebo foukaná izolace (sponkovaný příhradový vazník)
 • PE folie 0,1 mm
 • Dřevěný rošt 30x 100 mm
 • Kovový rošt 60 mm
 • SDK GKB 12,5 mm
 • Malba bílá

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE + podhled:

- sklon do 22 stupňů

 • Krytina RUUKKI MONTEREY
 • Kontralatě 40/60
 • Latě 40/60
 • Folie
 • Krov SM
 • Minerální izolační vlna 400 mm (vázaný krov) nebo foukaná izolace (sponkovaný příhradový vazník)
 • PE folie 0,1 mm
 • dřevěný rošt 30x 100 mm
 • Kovový rošt 60 mm
 • SDK GKB 12,5 mm
 • Malba bílá

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE + podhled rovná střecha:

– sklon do 7 stupňů

 • Krytina hydroizolační folie PVC
 • Geotextilie S300
 • Polystyren EPS 100 S 300 mm (+ popřípadě polystyrenové spádové klíny)
 • Samolepící modifikovaný pás Glastek 30
 • OSB 18 mm
 • Dřevěná trámová konstrukce 80 /220 mm
 • Minerální izolační vlna 80 mm
 • PE folie 0,1 mm
 • Kovový rošt 60 mm
 • SDK GKB 12,5 mm
 • Malba bílá

STROP:

 • Podlahová krytina
 • Betonová mazanina 50 - 60 mm
 • Systémová deska teplovodního podlahového vytápění (systémová deska obsahuje 30  mm polystyrenu)
 • OSB 18 mm
 • Stropní nosník 80/220 mm
 • Minerální izolační vlna 100 mm
 • PE folie 0,1 mm
 • Kovový rošt 30 mm
 • Sádrokarton GKF 15 mm
 • Malba bílá

PODLAHA:

 • Podklahová krytina
 • Betonová mazanina 50 - 60 mm
 • Systémová deska teplovodního podlahového vytápění (systémová deska obsahuje 30  mm polystyrenu)
 • Polystyren 140 mm grafit EPS 100
 • Hydroizolace/protiradonová – 1 vrstva